Etiketter

, , , , , ,

ChlorisGothicaEva och jag hittade för ett tag sedan en låda med obundna och oskurna böcker. Omslag saknas. Bokens namn är Chloris gothica och är en så kallad provinsflora, skriven av Olof Bromelius  – eller OLAO BROMELIO – som det står i boken.

Boken omfattar (22), 124 (20) sidor i litet oktavformat och trycktes hos Johannes Rahm, som var Göteborgs tredje bokbindare, efter Amund Grefwe och Lars Lönbohm. Det utauktionerade exemplaret var bundet i ett samtida nött brunt skinnband med fyra upphöjda bind och med blindpressad dekor och helt guldsnitt.
Citerat ur boken: ”Ett register uppå de örter, buskar och träd som wäxa wilt kring om Götheborg, sampt de som uppå åkrar såsz, med des brukeligste nampn så på latin, som swänska och des förnämste auctorer, med några nyttige observationer”.

En boksamlare i Göteborg berättar på sin hemsida om att han var på en bokauktion på Stockholms auktionsverk och då såldes ett exemplar av boken från 1694 för 34 000 kronor.

För er som inte tänker lägga pengar på sådana dyrbarheter finns det en så kallad faximilupplaga. Männen bakom det jobbet är Axel Liljedahl och Agne Rundqvist, som 1956 gjorde ett gulddekorerat skinnband  i ett föredömligt tryck. Det ska finnas en upplaga på 300 numrerade exemplar som man kan komma över för mellan 300 och 400 kronor.
Facsimilet åtföljdes av ett litet 16-sidigt häfte med kommentarer av Maja Kjellin. Men det är möjligt att kommentarhäftet inte följde med alla exemplaren, i varje fall är det svårt att få tag i.
Här på Rundqvists Boktryckeri har vi nu faktiskt hittat några fina exemplar.

Vill man inte ha en bok i handen kan man gå till Göteborgs universitetsbiblioteks hemsida. Där ligger hela boken förtjänstfullt inscannad och bläddringsbar på adressen:
http://www.ub.gu.se/sok/ebok/egna/

Annonser