Etiketter

, , ,

Grafisk uppslagsbok_fram_webAkzidenz-Grotesk heter ett typsnitt lanserat av Berthold Type Foundry år 1896. Det är en sans-serif (ett typsnitt utan ”klackar”) – eller grotesk som det kallades under 1800-talet – och blev den första sans-serifen som användes mer allmänt.
Typsnittet är även ”mamma” till det idag närmast överanvända Helvetica.
Akzidenz är även det tyska namnet för ”en trycksak av mer tillfällig karaktär”. På svenska accidens, eller accidenstryck.

Fantastisk kunskap jag sitter inne med, eller?
Nja, egentligen inte men på Rundqvists Boktryckeri kan du plötsligt ramla över de mest spännande av böcker. Böcker som är sprängfyllda med oumbärlig kunskap.
Som idag då det dök upp en rejäl tegelsten vid namn ”Grafisk uppslagsbok”. Utarbetade av Ove Persson och utgiven i en andra reviderad upplaga av Sveriges Litografiska Tryckerier år 1956.
Jag kastar mig förstås över denna fantastiska kunskapskälla och finner redan på första uppslaget något värt att förmedla. Vilket jag just, åtminstone delvis, gjorde. Snart kommer resten av uppslagsordet ”Accidens”, ska bara kolla på antikvariat.net först – måste bara ha ett alldeles eget exemplar att stoppa i bokhyllan hemma!

Grafisk uppslagsbok_sättninge etc _webUr Grafisk uppslagsbok:
”Accidens, accidensarbete eller accidenstryck (av lat accidere, hända) benämnes trycksak av mer tillfällig karaktär, visitkort, bjudningskort, cirkulär o. dyl. till skillnad från *verktryck. Oftast avses med uttrycken accidenspress, accidenstryckeri, tryckpress resp. tryckeri eller tryckeriavdelning särskilt inrättad för tryckning av alla slags arbeten i mindre format.
eng job(bing) work; [ibland=] display work fr travail de ville, bilboqguet(s) ty Akzidenz(en)
-press: eng jobber fr presse pour travaux de ville ty Akzidenzpresse.”

Uppslagsboken är för övrigt satt med typsnittet Excelsior, får ta och kolla lite närmare på det!
Läs mer om Akzidenz-Grotesk.

Annonser