Etiketter

, , , , ,

Rundqvist Nisse_bokbindarafton _webVad är väl en bal på slottet?
Året är 1906, det är lördag i mitten av februari och Göteborgs Bokbindare har Högtidsfäst på Strandhotellet i Göteborg.
Ingen dålig fest minsann, det blir både inledningsmarsch, hälsningstal, föredrag och därefter dans ända till kl 02. Med lite avbrott för sång, humoristiska deklamationer och komiska uppträdanden.

Själva inbjudan går heller inte av för hackor. Den är både vikt, limmad och försedd med dekorerat samt specialskuret omslag.
Rundqvist Nisse_bokbindarafton 1_webNågot annat kanske inte är att vänta då bokbindarna bjuder in till kalas. Vid den här tiden var bokbindandet fortfarande till största delen ett rent hantverk, med anor ända ifrån antiken. Hantverket föddes då man, undan för undan, gick över från skriftrullar till just ”hopbundna blad”.
Bokbindarna var, liksom andra hantverkare, organiserade i ett skrå och det var även just en bokbindare, tysken Herman Sulken, som år 1599 i Stockholm öppnade landets första ”boklåda”, det vill säga bokhandel. År 1630 bildades det så kallade Bokbindareämbetet och det slogs fast att bokbindarna hade monopol på handeln med inbundna böcker.
Och jo, böckerna blev bara dyrare och dyrare – ända tills Boktryckaresocieteten grundades år 1752 och lyckades sätta stopp för bokbindarnas handelsmonopol.
Boktryckarnas främste talesman, Lars Salvius, gav bland annat uttryck för följande fundering:
Vad förstånd och eftertanke äger väl en sådan skråmästare om själva handeln, som ej annat lärt än binda in boken?

År 1846 upplöstes skråväsendet i Sverige och bokbindarna, liksom andra tidigare hantverksskrån, organiserade sig istället i olika föreningar. Svenska bokbindarförbundet bildades i sin tur år 1893 och organiserade anställda i bokbinderier, kartong-, kuvert- och wellpappföretag.
Så vips, är vi framme vid år 1906 då bokbindarna i Göteborg hade Högtidsfäst och den den stora frågan infinner sig:
Var Carl Rundqvist, bokbindaren som år 1908 grundade Rundqvists Boktryckeri, där?
Därom vet vi tyvärr inget, men det troliga är i vart fall att det var Carl själv som en gång la den lilla stiliga inbjudan till samlingarna.
Och det är vi mycket glada för!

Läs mer om Hertzia-huset som en gång inrymde Strandhotellet.
Se bild på Hertzia-huset, ur Stadsmuseets samlingar.
Läs mer om skråväsendet.
Varifrån kommer uttrycket ”går inte av för hackor”?
Grafiska förbundet.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Annonser