Etiketter

, , ,

Läs gärna del 1, del 2 och del 3 innan du läser del 4.

När jag tyckte att jag hade alla kort skrev jag in dem i ett textdokument. Varje kort fick en egen sida. Sedan var det dags att börja utveckla kortens korta meningar. Som sagt hade jag redan utvecklat vissa scener så de var ju lite lättare. Koncept och idéer fick flöda, eller snarare droppa in under lång tid. Därför har det också blivit ett så långt uppehåll mellan del tre och del fyra av denna serie.

Nu i sommar var det så äntligen dags för nästa steg. Koncepten skulle omformas till färdig text. En scen i taget skrev jag om och om igen. När det sen var dags för nästa scen fick jag se om konceptet för den skulle passa efter den färdiga texten från föregående scen. Texten behövdes bearbetas och utvecklas medan den växte.

Idag gick jag till sist igenom texten en sista gång. Ändrade lite småsaker, t ex en glömd punkt. Gav mig på sista stycket som jag inte kände mig helt nöjd med. Det var egentligen inget fel på det men det var inte en tillräckligt bra avslutning tyckte jag. Jag löste detta med att skriva ett halvt stycke till som på ett fint sätt knöt ihop berättelsen. För mig känns boken nu väldigt nära färdig. I alla fall mer än något annat skrivprojekt jag arbetat på.

Nu är projektet ur mina händer ett litet tag. Flera kopior har skrivits ut och delats ut till arbetslaget. De får läsa och ge feedback. Vad är bra? Vad är dåligt? Är språket rätt använt? Ren korrekturläsning. Sådant som jag själv inte ser eftersom jag arbetat med texten. Man kan säga att jag blivit hemmablind. Varje författare behöver gott om läsare redan innan publikation för att produkten ska bli bra.

Konkoktor

Annonser